ผู้เข้าแข่งขัน

ผู้ผ่านเข้ารอบชิงแชมป์โลก

PROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELF
PROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELFPROVE YOURSELF

อเมริกาคัพ

 • MOST PICKS
  FALLINGFLOWER
  • SWC2022 AMERICAS CUP รอบ 8 คนสุดท้าย
  youtube
 • MOST PICKS
  BIGV
  • SWC2022 AMERICAS CUP อันดับ 3 ร่วม
  • SWC2021 WORLD FINALS อันดับ 3 ร่วม
  youtube
 • MOST PICKS
  MADREAMDY
  • SWC2021 WORLD FINALS รอบ 8 คนสุดท้าย
  youtube
 • MOST PICKS
  SPIRES
  • SWC2022 AMERICAS CUP รอบ 8 คนสุดท้าย
  youtube
 • MOST PICKS
  RHYS
  • เข้าร่วมเป็นครั้งแรก
  youtube
 • MOST PICKS
  ZEFA
  • SWC2022 AMERICAS CUP รอบ 8 คนสุดท้าย
  • SWC2021 AMERICAS CUP รอบ 8 คนสุดท้าย
  youtube
 • MOST PICKS
  TRUEWHALE
  • SWC2022 WORLD FINALS รอบ 8 คนสุดท้าย
  • SWC2021 AMERICAS CUP อันดับ 3 ร่วม
  youtube
 • MOST PICKS
  DRMZJOSEPH
  • SWC2022 AMERICAS CUP อันดับ 3 ร่วม
  • SWC2021 รอบคัดเลือกโซนอเมริกา
  youtube

ยุโรปคัพ

 • MOST PICKS
  NICERSMICER
  • SWC2022 รอบคัดเลือกโซนยุโรป
  youtube
 • MOST PICKS
  PINKROID
  • SWC2022 WORLD FINALS อันดับ 3 ร่วม
  • SWC2021 WORLD FINALS อันดับที่ 2
  youtube
 • MOST PICKS
  TIMBO
  • SWC2022 EUROPE CUP รอบ 8 คนสุดท้าย
  youtube
 • MOST PICKS
  NEF
  • เข้าร่วมเป็นครั้งแรก
  youtube
 • MOST PICKS
  LIVERT
  • SWC2022 รอบคัดเลือกโซนยุโรป
  • SWC2021 EUROPE CUP อันดับ 3 ร่วม
  youtube
 • MOST PICKS
  TUTUTUH
  • SWC2022 รอบคัดเลือกโซนยุโรป
  youtube
 • MOST PICKS
  HANZELOT
  • เข้าร่วมเป็นครั้งแรก
  youtube
 • MOST PICKS
  LUFIA
  • เข้าร่วมเป็นครั้งแรก
  youtube

เอเชีย-แปซิฟิกคัพ

 • MOST PICKS
  ZZI-SOONG
  • SWC2022 APAC CUP รอบ 8 คนสุดท้าย
  • SWC2021 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย-แปซิฟิก
  youtube
 • MOST PICKS
  DUCHAN
  • SWC2022 WORLD FINALS อันดับที่ 2
  • SWC2021 WORLD FINALS รอบ 8 คนสุดท้าย
  youtube
 • MOST PICKS
  MEOWMEOW
  • SWC2022 APAC CUP อันดับที่ 4
  youtube
 • MOST PICKS
  YODAYO
  • SWC2022 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย-แปซิฟิก
  • SWC2021 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย-แปซิฟิก
  youtube
 • MOST PICKS
  KAMECHAN
  • SWC2022 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย-แปซิฟิก
  youtube
 • MOST PICKS
  TAKUZO10
  • SWC2022 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย-แปซิฟิก
  youtube
 • MOST PICKS
  DILIGENT-YC
  • SWC2022 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย-แปซิฟิก
  • แชมป์ SWC2021 WORLD FINALS
  youtube
 • MOST PICKS
  MONKEYGXCLAS
  • SWC2022 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย-แปซิฟิก
  youtube