World Championship

กำเนิดเจ้าแห่งบัลลังก์คนใหม่
จารึกชื่อของคุณในประวัติศาสตร์ Lost Centuria

ประกาศกิจกรรม

เงินรางวัล

เงินรางวัลรวม 30,000 USD(ประมาณ 990,000 บาท)
 • อันดับ 1 20,000 USD
 • อันดับ 2 5,000 USD
 • อันดับ 3 3,000 USD
 • อันดับ 4 2,000 USD

แนะนำการแข่งขัน

 • สมัครเข้าร่วม
  2-17 ก.ย. 14:00 น.
  (เวลาไทย/UTC+7)
 • รอบคัดเลือก
  25 ก.ย. 10:00 น.
  - 26 ก.ย. 10:00 น.
  (เวลาไทย/UTC+7)
 • รอบตัดสิน
  7 พ.ย. 15:00 น.
  (เวลาไทย/UTC+7)

ชิงบัลลังก์แชมป์คนใหม่แห่ง Summoners War: Lost Centuria
สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกทัวร์นาเมนต์ จะพิจารณาจากผลงานในเวิลด์ทัวร์นาเมนต์รอบที่ 1-8

แจ้งการแข่งขันทัวร์นาเมนต์แบบออนไลน์
เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมทุกท่าน
การแข่งขัน ‘Lost Centuria World Championship 2021’ จะจัดแบบออนไลน์
โดยผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมจะไม่ต้องเดินทางไปยังสนามแข่งขันจริง
ไปยังแชนแนล YouTube ของ
Summoners War: Lost Centuria